Soutěž listopad 2017

Soutěž na listopad 2017
Vyhrajte 3x dárkovou sadu 4 mladých vín ročníku 2017,
Korunní vodu k vínu a originální karafu Korunní od Luigi Bormiolli!

Soutěžní otázka: Z jaké odrůdy je letos vyrobeno víno Mladá LAHOFERka?

Nápovědu najdete na www.vinotrh.cz.
 
 

Soutěž má tři výherce, kterými se stávají soutěžící, jejichž odpověď bude doručena jako 300., 500. a 1000. v pořadí správných odpovědí.
Nebude-li v soutěži registrováno více než 1.000 správných odpovědí, stávají se výherci soutěžící, kteří poslal 100., 300. a 500. správnou odpověď.

Cenou pro výherce je 3x dárková sada čtyř mladých vín ročníku 2017 z vinařství LAHOFER a HANZEL, doplněná karafou Luigi Bormiolli s logem Korunní a lahví speciální minerální vody k vínu značky Korunní. Ceny do soutěže věnují společnosti Vinotrh s.r.o. a Karlovarská Korunní s.r.o.

Soutěž trvá od 3. 11. 2017 do 30. 11. 2017.

Výherce bude vyrozuměn e-mailem a jeho jméno bude zveřejněna na stránkách www.vinotrh.cz. Výhra bude výhercům doručena do 30 dnů od zveřejnění výsledků soutěže. K doručení výhry je třeba uvézt správný a používaný e-mail. Pokud vítěz nebude na e-mail o výhře reagovat během tří pracovních dnů, bude následně osloven soutěžící, který poslal první další správnou odpověď.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou a ani alternativně plnit v penězích. Dále účastí v soutěži projevuje každý účastník souhlas se zařazením do databáze společnosti Vinotrh s.r.o. a jejich následným zpracováním a využíváním pro marketingová, obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a to na dobu do odvolání souhlasu, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11,21 zák č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
 


x