Co jsou to autentická vína?

Co jsou to autentická vína?

Na pojem autentická vína dnes narazíte mezi milovníky vín docela často. Není tedy od věci si osvěžit, o co vlastně jde.

Autentisté je spolek naturálních vinařů z Moravy, kteří dělají víno trochu jinak než je současný trend. Nezavrhují výdobytky současné vědy a vyspělých technologií, jen se je snaží používat s rozumem a jen v té nejnutnější míře. Někdy se také autentická vína mohou označovat jako bio vína.

Ještě neformální sdružení Autentistů založili v roce 2008 pánové Ota Ševčík, Richard Stávek a Bogdan Trojak. Na podzim roku 2012 vstoupil jako poslední do sdružení Petr Nejedlík z Dobré vinice na Znojemsku. Základní pravidla závazná pro členy sdružení Autentisté:

Jak na autentické víno ve vinohradě:

1. Upřednostňují se postupy pěstování révy zohledňující principy ekologického zemědělství
2. Vylučují se veškeré herbicidy
3. Vylučují se veškeré syntetické insekticidy a akaricidy
4. Vylučují se systémové fungicidy a ošetřovat je možno pouze ochrannými prostředky a pomocnými látkami schválenými pro biologické vinohradnictví
5. Zakazuje se aplikace syntetických hnojiv
6. Upřednostňuje se výsadba a pěstování autochtonních a tradičních středoevropských odrůd nebo odrůd umožňující uplatnit v pěstování révy výše uvedené postupy
7. Stanovuje se minimální počet 5000 jedinců na hektar při nových výsadbách
8. Max. výnos z hektaru nesmí překročit 50 hl
9. Jelikož jsou autentická vína víny rukodělnými, vylučuje se jiný než ruční sběr
10. Cílem je zvyšovat dlouhodobou úrodnost a biologickou aktivitu půdy

Jak na autentické víno ve sklepě:

1. Vylučují se veškeré geneticky modifikované organizmy a aditiva s jejich použitím vyrobená. Při výrobě se upřednostňují biologické, fyzikální a mechanické postupy před chemickým. Vylučuje se však flotace.  Cílem je chránit životní prostředí, minimalizovat spotřebu energie a tvorbu odpadů
2. Vylučují se veškeré selektované kvasinky. Mošty kvasí spontánně pomocí autochtonních mikroorganismů přítomných na hroznech a ve sklepě
3. Vylučují se všechny cizorodé produkty jako umělá výživa pro kvasinky, přidané enzymy či bakterie, při vinifikaci se může použít pouze oxid siřičitý, případně bentonit a čerstvý bílek
4. Zakazuje se zahušťování moštů pomocí reverzní osmózy etc.
5. Zakazuje se přidávání taninů do červených i bílých autentických vín
6. Upřednostňuje se fermentace a zrání v dřevěných, keramických či skleněných nádobách.
7. Vylučuje se ostrá filtrace vín
8. Veškerý SO2 v suchých bílých vínech nemá překročit 100 mg/l, u červených 80 mg/l;
9. Platí zákaz odkyselování (přikyselování) a zvyšování alkoholu pomocí sacharózy
Vinotrh

POTVRZENÍ VĚKU

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu.
Prosím potvrďte, že Vám již bylo 18 let.
ano, bylo
ne, nebylo
Bohužel, k návštěvě těchto stránek musíte mít věk, který odpovídá zákonné věkové hranici pro konzumaci alkoholu.