DomůO víně Magazín Co jsou to autentická vína?

Co jsou to autentická vína?

Co jsou to autentická vína?

Na pojem autentická vína dnes narazíte mezi milovníky vín docela často. Není tedy od věci si osvěžit, o co vlastně jde.

Autentisté je spolek naturálních vinařů z Moravy, kteří dělají víno trochu jinak než je současný trend. Nezavrhují výdobytky současné vědy a vyspělých technologií, jen se je snaží používat s rozumem a jen v té nejnutnější míře. Někdy se také autentická vína mohou označovat jako bio vína.

Ještě neformální sdružení Autentistů založili v roce 2008 pánové Ota Ševčík, Richard Stávek a Bogdan Trojak. Na podzim roku 2012 vstoupil jako poslední do sdružení Petr Nejedlík z Dobré vinice na Znojemsku.

Základní pravidla závazná pro členy sdružení Autentisté:

Jak na autentické víno ve vinohradě:

1. Upřednostňují se postupy pěstování révy zohledňující principy ekologického zemědělství
2. Vylučují se veškeré herbicidy
3. Vylučují se veškeré syntetické insekticidy a akaricidy
4. Vylučují se systémové fungicidy a ošetřovat je možno pouze ochrannými prostředky a pomocnými látkami schválenými pro biologické vinohradnictví
5. Zakazuje se aplikace syntetických hnojiv
6. Upřednostňuje se výsadba a pěstování autochtonních a tradičních středoevropských odrůd nebo odrůd umožňující uplatnit v pěstování révy výše uvedené postupy
7. Stanovuje se minimální počet 5000 jedinců na hektar při nových výsadbách
8. Max. výnos z hektaru nesmí překročit 50 hl
9. Jelikož jsou autentická vína víny rukodělnými, vylučuje se jiný než ruční sběr
10. Cílem je zvyšovat dlouhodobou úrodnost a biologickou aktivitu půdy

Jak na autentické víno ve sklepě:

1. Vylučují se veškeré geneticky modifikované organizmy a aditiva s jejich použitím vyrobená. Při výrobě se upřednostňují biologické, fyzikální a mechanické postupy před chemickým. Vylučuje se však flotace.  Cílem je chránit životní prostředí, minimalizovat spotřebu energie a tvorbu odpadů
2. Vylučují se veškeré selektované kvasinky. Mošty kvasí spontánně pomocí autochtonních mikroorganismů přítomných na hroznech a ve sklepě
3. Vylučují se všechny cizorodé produkty jako umělá výživa pro kvasinky, přidané enzymy či bakterie, při vinifikaci se může použít pouze oxid siřičitý, případně bentonit a čerstvý bílek
4. Zakazuje se zahušťování moštů pomocí reverzní osmózy etc.
5. Zakazuje se přidávání taninů do červených i bílých autentických vín
6. Upřednostňuje se fermentace a zrání v dřevěných, keramických či skleněných nádobách.
7. Vylučuje se ostrá filtrace vín
8. Veškerý SO2 v suchých bílých vínech nemá překročit 100 mg/l, u červených 80 mg/l;
9. Platí zákaz odkyselování (přikyselování) a zvyšování alkoholu pomocí sacharózy
x
Vinotrh

POTVRZENÍ VĚKU

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu.
Prosím potvrďte, že Vám již bylo 18 let.
ano, bylo
ne, nebylo
Bohužel, k návštěvě těchto stránek musíte mít věk, který odpovídá zákonné věkové hranici pro konzumaci alkoholu.