Je víno zdravé?

Je víno zdravé?

„Na zdraví!“ Je přípitek, se kterým často neseme ke rtům skleničku alkoholu, skutečně pravdivý? A jsou opravdu bílé víno a zdraví či červené víno a zdraví pojmy, mezi které se dá postavit rovnítko?

Nad těmito otázkami se zamýšlí generace nejen milovníků vín, ale v poslední době i vědců a lékařů a samozřejmě obchodníků s vínem. Pro ty totiž může být zdravotní účinek vína jedním z prubířských kamenů jejich marketingových kampaní.

Kdy pijeme na zdraví
Faktem je, že teprve moderní biochemické metody umožnily objektivní výzkum a potvrzení či vyvrácení zažitých předsudků. Problematiku ale do značné míry komplikuje rozdílnost různých druhů vín, neboť v závislosti na odrůdě, způsobu pěstování, počasí, způsobu zpracování a skladování může obsah jednotlivých látek ovlivňujících zdraví značně kolísat.

Obecně se nicméně již dnes dá říci, že konzumace vína v přiměřeném množství (i to je ale u každého člověka zcela jiné) přináší určité zdravotní výhody. Mezi takové můžeme zařadit například snížení rizika onemocnění srdce, mrtvice a diabetu, jakož i menší riziko vzniku žlučových kamenů. Pití vína v těhotenství se doporučuje úplně vynechat, konzumace vína se těhotné maminky vystavují riziku poškození plodu.

Nejdůležitější je míra - nadměrné pití vína a zdraví
Je tedy pití vína zdravé? Ne pro každého, ne vždy a rozhodně ne v jakémkoliv množství. Výhody omezeného pití vína vědci limitují dvěma až třemi skleničkami vína denně u mužů a jednou až dvěma u žen. Naopak přílišná a dlouhodobá konzumace jakéhokoliv alkoholu (a také samozřejmě nadměrné pití vína) poškozuje játra (cirhóza, s následným rizikem krvácení do trávicího traktu), nervový systém (neuropatie, demence), trávicí systém (s následkem alkoholové podvýživy a nedostatku vitaminů), škodí srdci a slinivce břišní, zvyšuje riziko kornatění cév, objevují se změny na pokožce a předčasné stárnutí. Při dlouhodobém užívání alkoholu může dojít k rozvoji těžké psychické a fyzické závislosti. Nejtěžší odvykací stav po alkoholu se nazývá delirium tremens a může vést k ohrožení na životě.

Francouzský paradox
V souvislosti s konzumací vína je naopak často zmiňován takzvaný francouzský paradox. Ten vychází z rozporu, že obyvatelstvo Francie (a jiných středomořských zemí) konzumuje nadprůměrné množství potravin obsahujících nasycené tuky, zatímco výskyt srdečních nemocí, které bývají s konzumací tuků spojovány, je hluboko pod průměrem. Řada studií se tak snažila hledat souvislost tohoto jevu s pitím červeného vína, nicméně v poslední době začal převládat názor, že tyto závěry nelze zobecňovat. A jednoznačně nelze potvrdit ani obecně vžitý názor, že červené víno a jeho účinky jsou zdravější než účinky vína bílého. Ojevují také názory, že bílé je dokonce zdravější než červené.

Příznivé účinky látky resveratrol
Podle aktuálních studií je látka resveratrol (jíž byly zdravotní účinky přisuzovány) pouze jednou z mnoha složek vína, které mají na kardiovaskulární činnost vliv. Dále pak, že se obsah resveratrolu ve víně liší podle geografické polohy. Například bílá vína z chladnějších středoevropských oblastí totiž vykazují vyšší koncentraci této látky, než bílá vína ze středomoří.
Tuzemské studie prokázaly, že ač moravská červená vína obsahují více resveratrolu než bílá, má pití bílých tuzemských vín příznivější vliv na obsah HDL ("příznivého") cholesterolu, hladiny fibrinogenu a obsah volných radikálů v krvi. Důvodem jsou menší molekuly antioxidantů obsažené v bílém víně, které jsou snáze vstřebatelné.

Resveratrol provází temná historie. Zdánlivě bombastické závěry výzkumu profesora Dipaka K. Dase měly vést k tomu, že látka resveratrol má pozitivní vliv na zdraví. Co osud nechtěl, a jak se říká, ve víně je pravda, a neblahý podvod vyšel najevo. Doktor Das si dal tu práci, že prokazatelně zfalšoval 7 let své práce a cca 100 testů. Po obvinění z podvodu a pokuty ve výši 35 milionu amerických dolarů zemřel rok poté.

Nejnovější výzkumy navíc ukazují, že koncentrace resveratrolu jsou tak malé, že „francouzský paradox“ nemohou vysvětlit.
Na druhou stranu: když je čas na oslavu, jak lépe si připít na zdraví, než skleničkou kvalitního moravského vína, ať již bílého, červeného nebo třeba šumivého? A lehce ho popíjet s vědomím, že nám navíc může snížit riziko onemocnění srdce, mrtvice či diabetu, také není k zahození.

Vinotrh

POTVRZENÍ VĚKU

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu.
Prosím potvrďte, že Vám již bylo 18 let.
ano, bylo
ne, nebylo
Bohužel, k návštěvě těchto stránek musíte mít věk, který odpovídá zákonné věkové hranici pro konzumaci alkoholu.