Soutěž říjen 2018

Soutěž na říjen 2018
Hrajte s námi o 3 dvojice mladých vín nového ročíku 2018!

Otázka: Kdy se na vinotrh.cz letos poprvné začala prodávat mladá vína?

Nápovědu najdete v tomto článku na www.vinotrh.cz.
 
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.
 

Soutěž má tři výherce, kterými se stávají soutěžící, jejichž odpověď bude doručena jako 300., 500. a 1000. v pořadí správných odpovědí.
Nebude-li v soutěži registrováno více než 1.000 správných odpovědí, stávají se výherci soutěžící, kteří poslal 100., 300. a 500. správnou odpověď.

Každý ze tří výherců získá dvě lahve mladých vín ročníku 2018, která budou aktuálními novinkami na portálu Vinotrh.cz.
Ceny do soutěže věnuje společnost Vinotrh s.r.o..

Soutěž trvá od 4. 10. 2018 do 31. 10. 2018.

Výherce bude vyrozuměn e-mailem a jeho jméno bude zveřejněna na stránkách www.vinotrh.cz. Výhra bude výhercům doručena do 30 dnů od zveřejnění výsledků soutěže. K doručení výhry je třeba uvézt správný a používaný e-mail. Pokud vítěz nebude na e-mail o výhře reagovat během tří pracovních dnů, bude následně osloven soutěžící, který poslal první další správnou odpověď.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou a ani alternativně plnit v penězích. Dále účastí v soutěži projevuje každý účastník souhlas se zařazením do databáze společnosti Vinotrh s.r.o. a jejich následným zpracováním a využíváním pro marketingová, obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a to na dobu do odvolání souhlasu, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11,21 zák č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle nově upravených pravidel GDPR o ochraně osobních údajů .


 


x