Mešní víno

Mešní víno


Co je mešní víno? Slangově se názvem mešní vína označují taková, která byla vyrobena bez přídavku cukru.
Ovšem podle tuzemských zákonů souhlas s označením za mešní víno dává příslušná církev, obdobná pravidla platí i pro košer víno.

Mešní vína mohou být bílá, růžová i červená.


Římskokatolická církev zastoupená Českou biskupskou konferencí má výlučnou pravomoc stanovit, které víno smí být označováno jako mešní, a její rozhodnutí nemohou přezkoumávat soudy, jelikož by to představovalo nepřípustný zásah do autonomie církve. ČBK má také právo stanovit, jaké kvasinky se mohou pro výrobu mešního vína používat.

Římskokatolická církev používá mešní víno k transsubstanciaci na Kristovu krev - eucharistii. Hrozny pro výrobu mešního vína nesmí být chemicky ošetřovány (jedná se tedy o ekologické vinohradnictví), víno se musí vyrábět bez přídavku cukru, mošt musí mít cukernatost minimálně 20°NM. Jedná se tedy o jakostní víno s přívlastkem, které nesmí být chemicky upravováno.   

Kdo může o mešním víně vědět více než kněz? Dozvěděli jsme se tak zajímavé skutečnosti, vzhledem k upřímnosti vyjádření nebudeme uvádět jeho jméno. Uvedl, že mešní víno mají povolení vyrábět Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž a Karmelitáni. Na dotaz, od kterého výrobce mešní víno odebírá, se jen usmál a řekl, že má svého vinaře. Ten vyrábí víno podle daných regulí, ekologicky, bez použití chemie a doslazování. Farnost má toto víno za mnohem menší cenu, někdy dokonce jako dar. "Musím mít jistotu, že vinař při výrobě postupuje podle správného výrobního postupu," sdělil kněz.


x
Vinotrh

POTVRZENÍ VĚKU

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu.
Prosím potvrďte, že Vám již bylo 18 let.
ano, bylo
ne, nebylo
Bohužel, k návštěvě těchto stránek musíte mít věk, který odpovídá zákonné věkové hranici pro konzumaci alkoholu.