Ladíme nový e-shop, děkujeme za trpělivost! Objednávat můžete!

Nový Znovín

Nový Znovín

Úterý 24. října 2023 bylo pro Znovín Znojmo velkým dnem. Po třiceti letech úspěšného působení na vinařském trhu změnilo největší znojemské vinařství kompletně svou tvář. Představilo nový vizuál, do startu reprezentovaný novým logem, novými etiketami vín a novým webem. Tento rozhovor s Ing. Evou Gargelovou, obchodní ředitelkou Znovínu, vznikl hned následující den.

Evi, změna vizuálu Znovínu se mě dotýká tak nějak osobně, takže i první otázka bude spíš osobní. Obě jsme se do historie Znovínu zapojily r. 2000, ty jsi přišla do Znovínu jako mladá posila marketingu a já měla možnost spolupodílet se na tvorbě původního vizuálu a marketingových aktivit Znovínu v reklamní agentuře Bravissimo. Dodnes jsem na práci tu práci hrdá. To vše je dneškem historie, takže cítím jistý nostalgický smutek. Zároveň ale i zvědavost a vzrušení z nového začátku. Jak to máš ty? Vnímáš tuto změnu osobně, intenzivněji?
Ano, v dobrém slova smyslu. Je to velký krok, a přestože patřím k jeho iniciátorům, není ani pro mne snadný. Samozřejmě cítím úctu a obrovskou pokoru k desítkám let dobře odvedené práce všech, kteří po ta léta Znovín reprezentovali. Navíc právě ta je tím nejlepším a nejpevnějším základem pro další vývoj. Je ale na čase se posunout.

Ing. Eva Gargelová  obchodní ředitelka Znovínu Znojmo
 
Přiblížíš, kdy a proč vyvstala potřeba změny vizuálu Znovínu?
Je to více než deset let, kdy jsme si začali uvědomovat „neviditelnost“ subtilního loga Znovínu v terénu. Růst marketingových aktivit byl v těch letech překotný a časem začal působit neuceleně. Znovín jednoduše dozrál do času hodného pro komplexní změnu. Podobný vývoj nemine žádnou velkou společnost, která chce držet krok s dobou. Dříve nebo později tato změna, úprava či sjednocení vizuálu musela přijít.
V tomto ohledu byl klíčový rok 2022. Znovín oslavil 30 let na trhu. Odchod dlouholetého ředitele a ikonické osobnosti Znovínu, Pavla Vajčnera, do důchodu započal přirozené generační změny. A v neposlední řadě tu byl nový, postcovidový stav trhu. Na stole byla neodkladná otázka, jak a kam se bude Znovín dál ubírat. Inovace vizuálu je jedna z odpovědí.
 
Když se podívám na vaše zákazníky, třeba ty, kteří přijíždí na tolik oblíbené Putování se Znovínem, mám pocit, že jsou ve velké většině konzervativní. Nemáte obavu z jejich negativní reakce na takto velkou a významnou změnu?
Samozřejmě počítáme s tím, že změny mají své odpůrce a příznivce. Zároveň ale věříme, že bude dost těch, které náš nový směr zaujme a vyvolá novou vlnou zájmu o Znovín. Cílíme také na zcela novou skupinu spotřebitelů, kteří naši existenci doposud nevnímali. Zásadní ale je, že měníme jen vizuál. Náš typický osobní přístup k zákazníkům, tak viditelný právě na Putování, chceme zachovat a dále prohlubovat . Proto jsme také zveřejnění nové podoby směřovali právě na termín konání Putování, kdy jsme v osobním kontaktu s našimi zákazníky. Můžeme jim tak naše pojetí lépe vysvětlit a zodpovědět dotazy. Věříme, že naši příznivci mají rádi Znovín nejen kvůli podobě loga a etiket, ale hlavně kvůli vínům a službám, které poskytujeme.
 
Je tu nové logo, nové etikety, novinky jsou vidět už i na webové prezentaci. Dotkne se dál vlna změn nějak pravidelných aktivit Znovínu, jako je vydávání Katalogu vín nebo Putování či turistického programu?
Všechny naše akce pokračují v zaběhnutém pořádku. Jen je budeme komunikovat pod novým logem. Výjimkou je vydávání našeho Katalogu vín, služeb a informací. Ten budeme v blízké době přesouvat do on-line prostoru, mimo jiné také kvůli uhlíkové stopě, kterou chceme zanechávat co nejmenší. Kompletní nový web bychom rádi představili letos na jaře. Počítáme, že proces sjednocení, kdy se bude spotřebitel potkávat ještě i se starým logem, bude trvat dva až tři roky.
 


Pojďme ke konkrétním změnám. Se zveřejněním nového vizuálu jste přestavili hned 16 nových vín z několika výrobkových řad. Znamená to, že pomalu překlopíte vizuál všech výrobkových řad nebo některé řady skončí?

Do startu jsme nastavili vizuál čtyř základních řad: vína jakostní, ročníková najdete pod symboly z říše rostlin, zůstává oblíbená řada přívlastkových vín se zvířátky, třetí je řada přívlastkových vín zaměřená na původ hroznů tedy na vinice, polohu či chcete-li terroir a poslední řadou jsou tzv. klenoty - mimořádná vína, třeba ta zrající na sudech. Sem jsme zároveň zařadili i prémiová vína z vinice Šobes. Znalci našich vín vědí, že to není celé naše portfolio. Na jeho vývoji dále pracujeme. Nechme se společně překvapit, jaký bude výsledek.
 
Když procházím vaše nové vizuály, zdá se, že jste ještě více akcentovali důraz na původ hroznů, na vinice. Je to tak?
Ano, jednoznačně hodláme dál nabízet vína hrdá na svůj původ (pozn. dlouholetý, původní claim Znovínu). Proto na etiketách vidíte květiny a zvířátka, která zde žijí a obrázky našich vinic.
Na etikety jsme se snažili propsat to, co je pro nás zásadní, původ vín a náš region. Na každé etiketě najdete QR kód, který vám nabídne pohled do konkrétní vinice, do místní přírody, do sklepů nebo přímo do výroby. Spojujícím prvkem je tečkovaná cesta vedoucí ke QR kódu. Vede přes etikety i záklopky. Je symbolem vinařské turistiky, která ke Znovínu neodmyslitelně patří, kterou vlastně Znovín vznikem Vinařského turistického programu v roce 1997 na Znojemsku založil.
 
Tahle symbolika a interaktivní propojení s QR kódy se mi z vašich novinek líbí nejvíc. Videa jsou nádherná. Velmi příjemně mě překvapily texty, a to jak na webu, tak na etiketách. Přestože asi budu patřit k těm, kteří si budou po starém logu z nostalgie stýskat, musím pochválit komplexní a profesionální realizaci nového vizuálu. Prozradíš, kdo za novou grafikou Znovínu stojí?
To samozřejmě není tajemství. Na podobě nového loga a etiket spolupracujeme s brněnským studiem B tým a web pro nás tvoří digitální agentura webProgress. Autorem videí jsou na Znojemsku tolik osvědčení Video Brothers. Vlastní výroba etiket a tiskových materiálů pak zůstává naší domovské agentuře Bravissimo, se kterou Znovín úspěšně spolupracuje od samotného počátku.
 
Evi, po téměř čtvrt století práce stojíš v jedné z nejdůležitějších manažerských pozic největšího vinařství na Znojemsku a jednoho z největších v naší republice vůbec. Jaké je tvé osobní přání pro Znovín nacházející se aktuálně na křižovatce svého vývoje?
Co se týká nového vizuálu, doufám a věřím, že bude funkční nejméně dalších 15 či 20 let, než vzejde potřeba dalších změn. Neplníme si nereálné sny. Jde nám o to, aby Znovín držel krok s dobou, aby dál pokračoval a tvořil historii českého a moravského vinařství.


Znojmo, 25. 10. 2023
Text: Petra Pokorná
Foto: archív Znovín