Citáty o víně

Citáty o víně


Citátů o víně je bezpočet.
Ty nejstarší vznikly jako lidová rčení, autory dalších byli řečtí a římští filozofové, myslitelé a mnoho slavných a známých lidí.

Omluva ženám: Autorství citátů je genderově nevyvážené…
 • Kde není vína, tam není lásky.    Euripidés
 • Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.    Jan Werich
 • Víno je sluneční záře, kterou udržuje pohromadě voda.    Galileo Galilei
 • Červené víno je mlékem starců.   Italské přísloví
 • Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet.    William Shakespeare
 • Starověcí Řekové měli boha vína a radosti. Zato my máme Freuda, komplex méněcennosti a psychoanalýzu.    Erich Paul Remarque
 • Víno způsobí, že i moudrý zbloudí.     Král Šalamoun
 • Nepijeme proto, abychom upadli. Pijeme proto, abychom se povznesli.   Lidová moudrost z Persie
 • Penicilin lidi léčí, víno je obšťastňuje.   Alexander Fleming
 • Je více filozofie v láhvi vína než ve všech knihách.    Luis Pasteur
 • Jediná sklenka spláchne tisíce chmur.    Čínské přísloví
 • Kdo chce být zdravý, musí se aspoň jednou měsíčně opít.    Hippokrates
 •  Když piji víno, starosti usínají.    Anakreón
 • Je to víno, které mě vede dál, divoké víno, po kterém i nejmoudřejší muž zpívá z plných plic, směje se jako blázen a tančí - a dokonce svádí vyprávět příběhy, které by měly zůstat nevyřčené.    Homér
 • Ti, kdož vám tvrdí, že pití vína je zlozvyk pohanský, nepříslušný křesťanu, zapomínají na první zázrak Kristův v Káni Galilejské. Proměnil tehdy víno ve vodu, či to bylo obráceně?    Anatol France
 • Nechť sebepotrhleji mošt se chová, přec vínem bude naposled.    Johan W. Goethe
 •  Víno je mezi nápoji ten nejprospěšnější, mezi léky nejchutnější a mezi potravinami nejpříjemnější.    Plútarchos
 • Kdo vůbec nemiluje víno, ženy a zpěv, zůstává po celý život hlupákem.    Martin Luther
 • Víno dělá každodenní život jednodušší, méně uspěchaný, s menším napětím a větší tolerancí.    Benjamin FranklinVinotrh

POTVRZENÍ VĚKU

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu.
Prosím potvrďte, že Vám již bylo 18 let.
ano, bylo
ne, nebylo
Bohužel, k návštěvě těchto stránek musíte mít věk, který odpovídá zákonné věkové hranici pro konzumaci alkoholu.