Knihy o víně

Knihy o víně


V každém knihkupectví i v každé větší knihovně najdeme celou řadu publikací o víně. Jejich oficiální dělení patrně ještě nikdo nezavedl a tak se o to pokusíme na tomto místě.
Pro vinohradníky a vinaře jsou vydávány odborné knihy, do této kategorie můžeme zahrnout i učebnice pro vinařské školy. Tyto publikace jsou jednak určeny pro začínající vinaře nebo amatéry, které seznamují s postupy výroby vína a jejich úskalími, další publikace jsou z pera špičkových odborníků, kteří se zabývají již náročnými postupy a souvislostmi, kterými se drobný vinař obvykle nezabývá. Seznamují s biochemickými procesy, jak se třeba mění vína v průběhu dlouhodobého uložení, proč některá arómata mizí a další přicházejí.

Důležitými publikacemi, které by měl mít v knihovně každý, kdo se hlouběji zabývá vínem, jsou vinařské encyklopedie. Existují průvodci víny moravskými a českými, které seznamují s jednotlivými podoblastmi, zásadními odrůdami, které se tam pěstují a přibližují nejvýznamnější vinařství. Stejně tak existují světové encyklopedie. Zde učiním výjimku a budu dvakrát jmenovat titul a autora: Hugh Johnson, Jancis Robinsonová: Světový atlas vína a Tom Stevenson: Světová encyklopedie vín s podtitulem unikátní průvodce víny celého světa.

Populární knihy o víně si kladou za úkol seznámit čtenáře přijatelnou formou o zajímavostech souvisejících s vínem a obvykle nekladou důraz na vyšší odbornost. Tyto knihy jsou určeny pro nejširší veřejnost zabývající se vínem, není tedy jejich cílem poučit čtenáře o složitostech procesu výroby. Zaměřují se hlavně na výběr vína, konzumaci, chyby vína, popřípadě čeho se vyvarovat.

Další oblastí jsou publikace speciálně věnované sommelierství, tedy podávání vína. Laik často žasne, jaké postupy se při správném servisu vína uplatňují. Pokud se chce někdo před svými přáteli blýsknout, měl by si nějakou takovou knihu opatřit a pak společnost překvapit předpisovým servisem vína.

Nesmíme zapomenout ani na poetické knihy o víně. Jednou jsem se zúčastnil degustace, při které byly předčítány verše jednoho z předních českých básníků. Že k vínu patří sýry, zpěv (a ženy) jsem věděl, ale skloubení vína s trochou básnického umění má také něco do sebe. Ovšem nehodí se pro každou společnost.

Poslední skupinou jsou knihy o víně s všehochutí, kterou často píše autor, jenž nemá o víně potřebné informace, vybírá a upravuje statě z různých knih a dělá slátaninu bez hlavy a paty, ovšem leckdy čitelnou a zábavnou.


Záleží na každém z nás, jakou knihu si vybereme. Pro zajímavost přinášíme pár tipů na konkrétní tituly:

Odborné Encyklopedie Populární
 • Reinhard Eder a kol.: Vady vína
 • R. Steidl, G. Leindl: Cesta ke špičkovému vínu
 • R. Steidl, G. Leindl: Moderní příprava červeného vína
 • J. Sedlo, I. Ludvíková, J. Ševčík: Přehled odrůd révy
 • V. Kraus, Z. Foffová, B. Vurm, D. Krausová: Nová encyklopedie českého a moravského vína
 • H. Johnson, J. Robinsonová: Světový atlas vína
 • T. Stevenson: Světová encyklopedie vín
 • J. Simonová: O víně
 • L. Bárta, B. Černý: 50 dnů s vinaři
 • M. Šamánek, Z. Urbanová: Pít či nepít
 • V. Kraus, J. Kopeček: Setkání s vínem
 • V. Kraus: Réva a víno v Čechách a na Moravě


Tipy Vinotrh.cz:

Vinotrh

POTVRZENÍ VĚKU

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu.
Prosím potvrďte, že Vám již bylo 18 let.
ano, bylo
ne, nebylo
Bohužel, k návštěvě těchto stránek musíte mít věk, který odpovídá zákonné věkové hranici pro konzumaci alkoholu.