Autentická vína

Autentická vína


Autentické víno je někdy nazýváno vínem, po kterém nebolí hlava. Obsahuje totiž velmi málo síry, která se obvykle přidává až při lahvování k zajištění stability vína.

Vinaři sdružení v České republice do spolku Autentisté označují svá autentická vína velkým písmenem A v černém poli, a to přímo na etiektě nebo na hrdle lahve.
Ovšem pohled na autentická vína coby vína s minimem síry by byl značně zlehčený. Autentisté - vinaři, kteří vyrábějí autentická vína - se řídí Chartou Autentistů. Hlásí se k odkazu předků, kteří více jak tisíc let hospodařili v naší krajině a také pěstovali révu vinnou a vyráběli vína ať už k potěše ducha či oslavě Boha. Respektováním daných pravidel vyrábějí vína, která jsou opravdovou výpovědí o místu pěstování a citlivém přístupu vinohradníka ve vinici a vinaře při výrobě vína. Hlavními cíly a filozofií spolku jsou vyrábět vína z vlastních vinic za pomoci autochtonních mikroorganizmů, prosazovat tradiční viniční tratě a ekologické hospodaření, zachovat a chránit mikroflóru ve vinicích i ve sklepech, preferovat středoevropské odrůdy révy vinné a dřevěné sudy, akceptovat vliv počasí ročníku na víno, upřednostňovat tradiční postupy. Autentisté si stanovili celou řadu pravidel, která jsou závazná pro členy vinařského spolku Autentisté.

První odlišností je pěstování révy vinné, kdy jsou vyloučeny herbicidy, systémové chemické pesticidy, hnojit se může jen humusem či chlévskou mrvou. Z hektaru vinice nesmí být vyrobeno více jak 60 hektolitrů vína, samozřejmostí je ruční sběr.

Při výrobě vína se využívají fyzikální, biologické a mechanické postupy, chemické jsou zakázány. Mošty kvasí spontánně díky autochtonním organizmům ve vinici a ve sklepě. Při vinifikaci je přípustný oxid siřičitý a přirozené biologické látky. Množství celkového oxidu siřičitého nesmí překročit 100 mg/ litr vína. Vína se neupravují přídavkem kyselin, přislazení je možné jen výjimečně a je nutné schválení Členskou schůzí spolku.

Nyní se podívejme na prodej a expedici. I zde platí pevně stanovená pravidla: vína mohou být expedována pouze v lahvích uzavřených korkovým uzávěrem nebo skleněným uzávěrem, "sudové" víno nesmí být deklarováno jako autentické, víno nesmí být expedováno do supermarketů a hypermarketů, minimální cena za láhev 0,75 litrů je 150 Kč.
Autentická vína jsou tedy něčím výjimečným a nemusí oslovit každého. Nejsou také levná. Jsou něčím výjimečným, vracejí nás do minulých časů, kdy se kladl důraz na přirozenost, a nebylo cílem vyrobit víno v určitém standardu. Autentická vína jsou prostě autentická.

Důležitým členem spolku Autentistů a producentem autentických vín na Znojemsku je vinař Petr Nejedlík z vinařství Dobrá vinice, Nový Šaldorf.

Podobným směrem výroby naturálních vín, nebo chcete-li hispsterských vín, se ve Znojmě vydali i mladí vinaři v projektu NAVAJN.


Vinotrh

POTVRZENÍ VĚKU

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu.
Prosím potvrďte, že Vám již bylo 18 let.
ano, bylo
ne, nebylo
Bohužel, k návštěvě těchto stránek musíte mít věk, který odpovídá zákonné věkové hranici pro konzumaci alkoholu.