Zbytkový cukr ve víně určuje druh vína

Zbytkový cukr ve víně určuje druh vína

Vinař se při výrobě vína může / musí podle svých zkušeností a za pomoci technologií rozhodnout, jak sladké bude výsledné víno. V moderních provozech může řídit teplotu moštu při kvašení, má možnost kvasný proces předčasně zastavit.
Mošt pro výrobu jakostního vína s přívlastkem musí mít minimálně 190 gramů cukru v litru neboli 19 stupňů normalizovaného moštoměru (19°NM), může ho mít i výrazně více. Při kvašení vzniká alkohol a oxid uhličitý.

Pokud se kvasný proces zastaví - ať už samovolně či uměle, zbývá ve víně určité množství cukru. To určuje, jaké víno pak je - suché, polosuché, polosladké či sladké.

Rozdělení vín podle obsahu zbytkového cukru je určeno vinařským zákonem:

Suché víno Obsahuje maximálně 4 gramy cukru,
za určitých podmínek  však i 9 gramů cukru v litru vína.
Polosuché víno Má maximálně 12 gramů cukru,
za specifických podmínek pak  maximálně 18 gramů cukru v litru vína.
Polosladké víno Může mít maximálně 45 gramů cukru v litru vína.
Sladké víno Obsahuje nad 45 gramů cukru v litru vína.Jiná je situace u sektů. Ty se podle obsahu zbytkového cukru dělí dokonce do sedmi kategorií. Vzhledem k přítomnosti oxidu uhličitého (bublinek) se sekt zdá být sušší, než skutečně je.

Rozdělení sektů podle obsahu zbytkového cukru:

Brut Nature do 3 gramů cukru v litru (sekt je bez dozáže)
Extra Brut do 6 gramů cukru v litru
Brut do 12 gramů cukru v litru
Extra Dry (extra sec) do 17 gramů cukru v litru
Dry (sec) do 32 gramů cukru v litru
Medium Dry (demi sec) do 50 gramů cukru v litru
Sweet nad 50 gramů cukru v litruK tématu doporučuje článek: Jak vnímáme vína podle zbytkového cukru.Vinotrh

POTVRZENÍ VĚKU

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu.
Prosím potvrďte, že Vám již bylo 18 let.
ano, bylo
ne, nebylo
Bohužel, k návštěvě těchto stránek musíte mít věk, který odpovídá zákonné věkové hranici pro konzumaci alkoholu.